Transport sanitarny

Świadczenia transportu sanitarnego na rzecz Pacjentów zadeklarowanych w POZ . NZOZ Nasza Przychodnia realizuje samodzielnie.

Podstawą wykonania transportu sanitarnego jest zlecenie transportu pacjenta wystawione przez lekarza POZ, przy czym zlecenie na transport daleki (powyżej 121 km. tam i z powrotem)winno być zaakceptowane przez NFZ.

Transport Sanitarny w POZ przysługuje Pacjentom w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej - z wyłączeniem stanów nagłych - zagrożenia zdrowia lub życia
  • dla zachowania ciągłości leczenia - gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ
  • z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie Pacjenta

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania Pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.
Decyzję o konieczności zapewnienia Pacjentowi Transportu Sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Informacja o odpłatności powinna zostać odnotowana przez lekarza na zleceniu.
Transport w POZ jest zawsze planowany , w godzinach pracy placówki

Odpłatność

  • Transport bezpłatny - przysługuje osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie Pacjenta
  • Transport częściowo płatny lub pełnopłatny - przysługuje osobom, u których nie występuje niepełnosprawność wynikająca z dysfunkcji narządu ruchu

Cennik Usług Prywatnych

Nazwa usługi
Cena
Stawka za 1 km ( wg wskazań licznika)
2.00
Ekipa w składzie 1-osobowym (kierowca) CENA PROMOCYJNA 15,00 / za każdą rozpoczętą godzinę
Ekipa w składzie 2 - osobowym (kierowca + ratownik) 70,00 / za każdą rozpoczętą godzinę

* Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT
* Czas efektywnej pracy zespołu nalicza się od momentu udostępnienia pojazdu dla zamawiającego do powrotu do bazy ( ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec)
* Przejazd 1 opiekuna osoby chorej / niepełnosprawnej – BEZPŁATNE

Zamawianie transportu

Telefonicznie:
32 263 24 84 wew. 208

Osobiście:
41-219 Sosnowiec
ul. Kisielewskiego 2
gabinet 110 (I piętro)