Medycyna pracy - sosnowiec

KOMPLEKSOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

Medycyna pracy (badania profilaktyczne pracowników) to badania określające indywidualne pre-dyspozycje pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku w określonych warun-kach, z uwzględnieniem wpływu środowiska pracy, czynników szkodliwych oraz uciążliwych pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Czynniki te charakteryzowane są przez pracodawcę na skierowaniu na badania, na podstawie którego lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie

 • badania profilaktyczne
  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne
  • zmiana stanowiska pracy
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania kierowców zawodowych i pojazdów służbowych, wysokościowe, operatorów
 • konsultacje specjalistyczne wymagane przy pracy w warunkach szczególnych
  • okulistyczne,
  • neurologiczne,
  • laryngologiczne,
 • badania czynnościowe (spirometria, audiometria, EKG, pole widzenia, próba olśnienia, wi-dzenie zmierzchowe),
 • badania obrazowe (RTG)
 • badania laboratoryjne.

BADANIA KIEROWCÓW, PSYCHOTECHNICZNE I PSYCHOLOGICZNE

 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
 • badania kierowców zawodowych,
 • badania kierowców samochodów służbowych,
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • badania instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy,
 • badania kierowców skierowanych przez policję w związku z przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów karnych, prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, spowodowaniem wypadku drogowego,
 • badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psycho-ruchowej (badania na stanowisko operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, suwnic, walców drogowych, wózków akumulatorowych, żurawi samojezdnych i wieżowych),
 • badania wysokościowe - wykonuje się u osób pracujących do 3 metrów i powyżej 3 metrów.
 • W trosce o oszczędność czasu i środków pracodawców kierujących na badania, a także komfort pacjentów, procedury medyczne przeprowadzane są w siedzibie naszej Przychodni w ciągu jednego dnia, co znacznie skraca nieobecność pracownika na stanowisku pracy.

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem i podlegają negocjacji.

Medycyna Pracy

Telefonicznie:
500 062 378
32 263 24 84 wew. 212
godz.: 07:00-15:00

Osobiście:
41-219 Sosnowiec
ul. Kisielewskiego 2
gabinet 117 (I piętro)
godz.: 07:00-15:00

e-mail:
medycynapracy@nasza-przychodnia.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
godz.: od 08:00 do 19:00

Szczegółów udziela rejestracja