Stomatologia

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – Vademecum 2011.

 

sssssss

Stomatolog SosnoiwecStomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

 

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

 

Pacjentom przysługują między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • badanie lekarskie kontrolne; leczenie próchnicy zębów;
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych;
 • usunięcie złogów nazębnych;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej; usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby;
 • znieczulenie w razie potrzeby.

 

Wykazy materiałów stomatologicznych

Stomatolog Dąbrowa GórniczaWykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych

 • materiał do wypełnień czasowych;
 • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
 • cementy glasjonomerowe;
 • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
 • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
 • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
 • ćwieki gutaperkowe;
 • masa wyciskowa alginatowa;
 • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
 • nici chirurgiczne;
 • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

 • Stomatolog Sosnowiecświatłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
 • laki szczelinowe;
 • lakiery;
 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

 

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu

 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

 

 

Zapraszamy do gabinetu

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
godz.: od 08:00 do 19:00

Szczegółów udziela rejestracja

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i Wnioski można składać:

 • telefonicznie - w piątki, w godz. od 14:00 do 15:00; tel. (32) 263-10-97 wew. 301
 • skype: dyrekcja.nasza-przychodnia.pl - w piątki, w godz. od 14:00 do 15:00
 • pisemnie:
  • listownie (na adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2)
  • pocztą elektroniczną (biuro@nasza-przychodnia.pl)
  • skrzynką pocztową przy Wejściu A

Skargi/wnioski anonimowe:

 • Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Termin rozpatrywania skargi / wniosku:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub doręczenia do placówki.

Księga Skarg i Wniosków:

 • Znajduje się w Rejestracji Ogólnej. W okresie pandemii sugerujemy kontakt NIE osobisty jw.

Inspektor Ochrony Danych osobowych: