SKARGI I WNIOSKI

Skargi i Wnioski można składać:

 • telefonicznie - w piątki, w godz. od 14:00 do 15:00; tel. (32) 263-10-97 wew. 301
 • skype: dyrekcja.nasza-przychodnia.pl - w piątki, w godz. od 14:00 do 15:00
 • pisemnie:
  • listownie (na adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2)
  • pocztą elektroniczną (biuro@nasza-przychodnia.pl)
  • skrzynką pocztową przy Wejściu A

Skargi/wnioski anonimowe:

 • Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Termin rozpatrywania skargi / wniosku:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub doręczenia do placówki.

Księga Skarg i Wniosków:

 • Znajduje się w Rejestracji Ogólnej. W okresie pandemii sugerujemy kontakt NIE osobisty jw.

Inspektor Ochrony Danych osobowych: