• Zdrowy, piękny uśmiech
  tylko z Nami Read More
 • Nie możesz przyjść do lekarza?
  Zadzwoń Read More
 • Dbamy o zdrowie Twojego dziecka
  Hematolog dziecięcy
 • Zadbajmy o Twoje zdrowie wspólnie
  Poradnie specjalistyczne Read More
 • Twoje zdrowie jak dla Nas najważniejsze
  Lekarz rodzinny Read More
 • Rejestrujesz się - wchodzisz
  Lekarz rodzinny Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nie pracuję, nie uczę się, czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

W przypadku jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia istnieje możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z w OW NFZ należy jednak spełniać warunek o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w żadnym z krajów Unii Europejskiej oraz o braku podstaw do takiego ubezpieczenia (np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, jako pracownik lub osoba zgłoszona do Urzędu Pracy jako poszukująca pracy). Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu w/w umowy posiada pełne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Okres choroby nie zwalnia osoby ubezpieczonej z tytułu umowy dobrowolnej z opłacania składek oraz nie daje prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i obwiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez ubezpieczonego.

Ponadto informujemy, że wszelkich formalności związanych z zawarciem w/w umowy należy dopełnić w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zawsze tożsamym z adresem zameldowania). W celu zawarcia umowy dobrowolnej należy wypełnić wniosek o objęcie ubezpieczeniem oraz dostarczyć dowód osobisty i dokument potwierdzający ostatni okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość składki obowiązującej na kolejny kwartał będzie zamieszczana po 15 każdego pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl, w komunikatach W celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście w siedzibie NFZ, (Katowice, ul. Kosshutha 13 lub we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Delegaturze ŚOW NFZ)  

Informacje

 • 1
 • 2
 • Szczepienia
 • Laboratorium
 • Teleporady

Informacja

GRYPA plakat
Read More

Cennik badań

NZOZ Nasza Przychodnia - Laboratorium

Zapraszamy do naszego punktu pobrań

Read More
W ramach akcji #zostańwdomu udostępniamy pacjentom możliwość umawiania się na teleporady również dla pacjentów bez złożonej deklaracji oraz bez skierowania

Szczegóły pod telefonem: (32) 263 24 84

Read More

Pytania i odpowiedzi

 • Opieka nocna +

  świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej.

  Read More
 • Praca w sobotę POZ +

  Dlaczego w sobotę w NZOZ Nasza Przychodnia nie prowadzimy POZu?

  Read More
 • Nie pracuję, nie uczę się... +

  czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

  Read More
 • Objęcie opieką +

  Read More
 • Rejestracja +

  Read More
 • 1

Przychodnia