• Zdrowy, piękny uśmiech
  tylko z Nami Read More
 • Nie możesz przyjść do lekarza?
  Zadzwoń Read More
 • Dbamy o zdrowie Twojego dziecka
  Hematolog dziecięcy
 • Zadbajmy o Twoje zdrowie wspólnie
  Poradnie specjalistyczne Read More
 • Twoje zdrowie jak dla Nas najważniejsze
  Lekarz rodzinny Read More
 • Rejestrujesz się - wchodzisz
  Lekarz rodzinny Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Kontakt

 • 1

Jak się zarejestrować?

Wizyta pierwszorazowa w NZOZ Nasza Przychodnia wymaga założenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym konieczna jest obecność pacjenta w Recepcji.

Dane potrzebne do założenia dokumentacji medycznej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

 

Dane potrzebne do założenia dokumentacji medycznej dla pacjenta z Unii Europejskiej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce i data urodzenia,
 • aktualny adres zamieszkania w Państwie Członkowskim UE,
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub odpowiednie poświadczenie.

 

W przypadku każdej kolejnej rejestracji pacjent przedstawia dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Jeśli Pacjent w momencie rejestracji nie posiada dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, powinien okazać jakiś dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji jego prawa do świadczeń w eWUŚ. Jeśli w systemie eWUŚ nie zostanie potwierdzone jego prawo do świadczeń może złożyć oświadczenie, że jest objęty ubezpieczeniiuem. Jeśli okaże się, że poświadczył nieprawdę to NFZ będzie żądał od pacjenta zwrotu kosztów za udzielone świadczenia.

 

Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej?

nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza

Jeśli chcesz zostać objety/a opieką jednego z lekarzuy naszego zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez Ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

 

chcesz przepisać się do naszego lekarza

Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z naszych lekarzy, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza oraz podpiszesz rezygnację z opieki dotychczasowego lekarza. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

 

chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną

Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną została objęta opieką jednego z naszych lekarzy, wystarczy że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową do naszej przychoni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.

 

pamiętaj, że ... masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż dwa razy w roku !!!

czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

Informacje

 • 1
 • 2
 • Szczepienia
 • Laboratorium
 • Teleporady

Informacja

GRYPA plakat
Read More

Cennik badań

NZOZ Nasza Przychodnia - Laboratorium

Zapraszamy do naszego punktu pobrań

Read More
W ramach akcji #zostańwdomu udostępniamy pacjentom możliwość umawiania się na teleporady również dla pacjentów bez złożonej deklaracji oraz bez skierowania

Szczegóły pod telefonem: (32) 263 24 84

Read More

Pytania i odpowiedzi

 • Opieka nocna +

  świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej.

  Read More
 • Praca w sobotę POZ +

  Dlaczego w sobotę w NZOZ Nasza Przychodnia nie prowadzimy POZu?

  Read More
 • Nie pracuję, nie uczę się... +

  czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

  Read More
 • Objęcie opieką +

  Read More
 • Rejestracja +

  Read More
 • 1

Przychodnia